Pronájem lodi

  
1
14 000 - 440 000 Kč
2005 - 2020
Bavaria Cruiser 51, Game Point
ACI Marina Dubrovnik, Komolac
Chorvatsko
Plachetnice 11 osob 2016 15.59 m 4.67 m 5 kajut 3 toalety
Bavaria Cruiser 51, Summer Smile
ACI Marina Trogir
Chorvatsko
Plachetnice 11 osob 2017 15.59 m 4.67 m 5 kajut 3 toalety
Dufour 412 Grand large, Matul
ACI Marina Trogir
Chorvatsko
Plachetnice 8 osob 2019 12.35 m 4.2 m 3 kajuty 2 toalety
Lagoon 420, TABASCO
ACI Marina Trogir
Chorvatsko
Katamarán 11 osob 2008 12.61 m 7.5 m 5 kajut 4 toalety
Lagoon 440, UNIQUE
ACI Marina Trogir
Chorvatsko
Katamarán 12 osob 2009 13.61 m 7.7 m 6 kajut 4 toalety
Lagoon 450 Flybridge, CALM POINT
ACI Marina Dubrovnik, Komolac
Chorvatsko
Katamarán 12 osob 2019 13.96 m 7.87 m 6 kajut 4 toalety
Lagoon 450 Flybridge, REGGAE POINT
ACI Marina Trogir
Chorvatsko
Katamarán 12 osob 2019 13.96 m 7.87 m 6 kajut 4 toalety
Lagoon 450 Flybridge, SUNSHINE I
ACI Marina Trogir
Chorvatsko
Katamarán 12 osob 2011 13.96 m 7.87 m 6 kajut 4 toalety
Lagoon 46 , LADY POINT
ACI Marina Trogir
Chorvatsko
Katamarán 12 osob 2020 13.99 m 7.96 m 6 kajut 4 toalety
Lagoon 50, SUMMER STAR
ACI Marina Trogir
Chorvatsko
Katamarán 13 osob 2018 14.75 m 8.1 m 6 kajut 5 toalet
1 2 3